TAMOP

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8181 Berhida, Kossuth Lajos út 11.

Tel.: 88 455 184 és 88 586 680 e-mail: adyiskola@altisk-berhida.sulinet.hu


ISKOLÁNKRÓL

Megemlékezés iskolánk alapításának 50. évfordulójáról: bemutató

Az iskola 1960-61-ig épült. A 10 tanterem átadása 1962-ben történt meg. Korszerűségét tekintve (tornaterem, szertárak, öltözők, fürdő, központi fűtés) a megye iskoláinak az élvonalába tartozott. Miután az 1962/63-as tanévben 21 tanulócsoport volt, így az épület csak a felső tagozat számára tudott helyet biztosítani. A többi osztály továbbra is a régi felekezeti iskolaépületekben tanult. A faluban elszórtan még 5 ilyen iskola működött 7 tanteremmel.
Ekkoriban 26 nevelővégezte az oktató-nevelő munkát. Az V.-VIII. osztályokban 88%-ban szaktanárok, 12%-ban szakosodó tanítók tanítottak. Kisegítő iskola is tartozott az iskolához, 8 osztállyal.
Az iskolai napközi otthon 2 csoporttal működött, saját konyhával. Az 1962/63-as tanévben az iskolába beírt tanulók létszáma 761 fő volt. Hosszú évekig évfolyamonként 3 osztály működött.
Igen élénk kulturális élet folyt az iskolában:
Megyeszerte ismert gyermektánccsoportot vezetett Jeneyné Varga Mária tanítónő. Sikereiket a sok arany és ezüst oklevél bizonyítja.
Kortársuk a „Tücsök” citerazenekar is sok járási, megyei versenyen szerepelt, nagyon szép eredményekkel.
Énekkarunk Vadas Elemér vezetésével az éneklő ifjúság versenyen országos arany minősítést kapott több alkalommal. Ezt a sikersorozatot folytatta a kórus Pintér Ferencné vezetésével a várpalotai Ney Dávid hangversenyeken.
A kor szelleméhez hűen kisdobos és úttörőcsapat is tevékenykedett az iskolában. Évente, kétévente táborozásokon vettünk részt: (Városlőd, Balatonlelle, Alsóőrs, Budapest, Felsőörs, Zánka, Balatongyörök, Ráckeve voltak a táborhelyeink.)
Élénk volt a sportélet Évente megrendezésre került tornabemutató, atlétikai verseny, birkózás, tűzoltó verseny, futball.
A megyében az elsők között alakult ki nálunk a szaktantermi rendszer.
1981-ben KRESZ- pályát avattunk az iskolaudvaron, amelyen évekig jelentős KRESZ oktatás folyt, és versenyeket szerveztünk.
Az iskola bővítését szolgáló új épület terve már az1985-ös földrengés előtt elkészült.
Sajnos nem ez valósult meg, mivel gyorsan kellett építeni  a katasztrófa miatt. Így könnyűszerkezetes épülettel bővült a régi iskola épülete,
amelyben az alsó tagozat tanulhatott. Jelenleg is eme két épületegyüttesben folyik a tanítás.
Ady Endre nevét 1989-ben vettük fel, azóta évente Ady-napokat tartunk az iskolában.

Igazgatók:

Módli János
Hadnagy Sándor
Tóth Piroska megbízott
Marosi Károly
Ikervári Sándorné megbízott
Pásztor János
Dr. Frisch Gyuláné megbízott
Papp Éva Mária
Madár Lászlóné
Jancsek Mária megbízott
Fornai Marietta

Forrás: Dr. Frisch Gyuláné

Az iskola kiemelt céljai, feladatai:

Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése

Tehetséggondozás, műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, a tanulás technikájának oktatása

Kompetenciák fejlesztése

Kooperatív tanulási módszerek további alkalmazása és fejlesztése

A tanulók fegyelmének,munkafegyelmének és motivációs rendszerének fejlesztése

Nem szakrendszerű oktatás továbbfejlesztése, tanulságainak levonása, értékelése

Oktató-nevelő munkánk alapelvei:

Intézményünk nyitottsága

Törekvés a demokráciára

Felkészítés a továbbtanulásra

Értékmegőrzés, értékközvetítés

Közösségek formálása

Önismeret, tehertűrés, konfliktuskezelés

Természeti környezet megőrzése

Egészséges értékrend, etikus magatartás az élet minden területén

Egészséges életmódra nevelés

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola