TAMOP

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8181 Berhida, Kossuth Lajos út 11.

Tel.: 88 455 184 és 88 586 680 e-mail: adyiskola@altisk-berhida.sulinet.hu


 
ÖKOISKOLA


Ökoiskola pályázati adatlap


Munkaterv

Iskolakert

k

A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenése az Ady Általános Iskola mindennapjaiban

MOTTÓ: Minden mindennel összefügg

Az elmúlt egy évben fogalmazódott meg iskolánk közösségének a fejében az a gondolat, hogy az Ökoiskola Cím elnyerésére pályázzon, így tudatosan törekedjen az ehhez szükséges hiányzó lépések kialakítására. Az elgondolást 2015. 08.29-én a Tanévnyitó Értekezleten koronáztuk meg, ahol a jelenlévők szavazatukkal erősítették meg, hogy egyetértenek a címpályázat beadásával és elfogadják az elkészült Ökoiskola Munkatervet.
A fenntarthatóság pedagógiájának bevezetése, módszereinek elsajátítása olyan cél, amit állandóan a szemünk előtt tartva munkálkodunk.
A fenntartható fejlődés fogalma ma sok kérdést vet fel, de az eddig született
meghatározások mind egyetértenek abban, hogy a meglévő természeti erőforrások hasznosítására kell helyezni a hangsúlyt, ezáltal értékeket kell teremteni, mely folyamat érinti a gazdaság növekedését, dinamikus fejlődését, amit e nézetek szerint - és ezzel mi is egyetérthetünk – környezetvédelmi szemlélettel szükséges megvalósítani.

Mi, akik a mindennapjainkban nevelési kérdésekkel foglalkozunk, pontosan tudjuk,
hogy a szemléletformálás az egyik legnehezebb és legkevésbé dinamikusan, illetve látványosan végrehajtható pedagógiai feladat. A megfogalmazódott kritériumokból nem tévedés azt a következtetést levonni, hogy ennek megvalósítása a társadalmunk minden tagjának közös feladata. Kicsiben, a legalsó szinten kell kezdeni, s alulról építkezve lehet mindig előre jutni.

A fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósulása iskolánkban – ennek megfelelően - egy sokrétű, szerteágazó folyamat, így az egyes, érintett területekkel jelen írásomban külön-külön foglalkozom.
Intézményünkben az oktatás módszertana, annak minél színesebb alkalmazása, az alkalmazott technikák folyamatos fejlesztése, kiemelt feladat. Ez elengedhetetlen a változatosság megteremtéséhez, s fontos szerepe van a motivációs folyamatokban. A tanítási órák keretében a frontális munka mellett gyakran alkalmazzuk a kooperatív módszereket, a csoport munkát, a páros munkát,….kihasználva az ebben rejlő lehetőségeket. Bemutató tanítások során a pedagógus karunk tagjai értékes tapasztalatokat szerezhetnek kollégáiktól óralátogatás keretében, illetve szívesen fogadunk más intézményekből kollégákat hasonlóképp, hiszen a kistérségünkben működő intézményekkel folyamatosan keressük az együttműködésre lehetőséget adó rendezvényeket.
Az élethosszig tartó tanulás” oly divatossá vált szlogenjét is magunkénak mondhatjuk, hiszen kollégáink folyamatosan részesülnek különféle továbbképzésekben egyénileg, illetve a tantestület egésze, mint csoport. Itt csak a legutóbb megvalósultakat említem:
  • A számítógép alkalmazása a pedagógusok és a tanulók kompetencia-fejlesztésében a tanulási-tanítási folyamat szolgálatában

  • Méhzümmögés és dühroham” – avagy a figyelemzavar tünetei címmel vettünk részt Reményi Tamás szakmai előadásán Várpalotán a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI szervezésében

  • Dobogókőn az IPR pályázat keretében

  • Mór: „A projektpedagógia, mint az élményszerű tanulás gyakorlata” a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0464 „Képességfejlesztés Berhidán” elnevezésű program keretében

  • Harkány: „Agresszió –és konfliktuskezelés” a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0464 „Képességfejlesztés Berhidán” elnevezésű program keretében

  • Öko koordinátor képzés

A képzések megvalósulásának érdekében törekedünk a pályázati lehetőségek kihasználására az anyagi feltételek biztosításához, illetve széles körű partnerkapcsolatok kialakítására. Kapcsolatot építünk és ápolunk a szóba jöhető képzőközpontokkal, civil szervezetekkel, társintézményekkel, a helyi TESZ-el, a polgármesterrel, a helyet biztosító szolgáltatókkal, közművelődési intézményekkel, a KLIK-el, a pályáztató szervekkel, minisztériumokkal,…
Ezen a téren, mint látható, az együttműködések szövik át a mindennapjainkat. A kialakult kapcsolatrendszert később más programok megvalósítása során is tudjuk mozgatni.
Az iskolai élet más területein is jellemző a fent ismertetett kapcsolatok működtetése. A tevékenység jellegétől függően ezen kívül a szülők vagy technikai dolgozók bevonásával történnek az események (pl.: kertművelés, kirándulás, szakmai nap, Családi nap, Egészségnap, Kulturális fesztivál,…)
Évente több alkalommal szervezünk a gyermekeknek a fenntarthatóság pedagógiájához köthető tábort. Az idén nyáron egy hosszabb (egyhetes) és szeptemberben egy rövidebb (3 napos) Öko-tábort, valamint részt vettünk már 2. alkalommal az Erzsébet Program „Tavaszi kirándulás” elnevezésű 3 napos osztálykirándulásán, a zánkai táborhelyen, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található.
A helyi környezet tanulmányozása címén gyakran válasszuk különféle programok, rendezvények helyszínéül az iskolától nem messze található Szabadidőparkot a Kistónál. A nagyobb gyermekekkel távolabbi helyszíneket is meglátogatunk, pl. legutóbbi gyalogtúránk a Szőlőhegybe vezetett, melynek kapcsán alaposan szemügyre vehettük az őszi természeti jelenségeket, de gyakran elsétálunk a közeli lovas farmra is, ahol ismerkedünk az állattartás természetes formájával, a lovak ápolását és életmódját tanulmányozzuk. A kistérségünkben lévő természeti és épített nevezetességeket is látogatjuk, kedvelt helyeink közé tartozik a Vilonyán működő malom, ahol mindig szívesen látnak minket.
Rendszeresen szervezünk kerékpáros programokat is, a rendőrséggel való együttműködésünk kapcsán mát több alkalommal is sor került kerékpáros ügyességi versenyre, KRESZ-teszt, TOTÓ kitöltésére, jelenleg pedig a Sulimoped programban veszünk részt együtt, amelynek keretében a 7-8. osztályos diákjaink közül néhányan ingyenesen vehetnek részt segéd motorkerékpár oktatáson és tehetnek vizsgát, szerezhetnek jogosítványt. A tavalyi tanévben részt vettünk továbbá a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési program megvalósítása – a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1. forduló” című pályázaton, melynek sikere által új közlekedési eszközök, közöttük 2 jól felszerelt kerékpár is kerülhetett diákjaink részére az elnyert összegből.
Programjainkat a környezetvédelmi szempontok szem előtt tartásával szervezzük. Az iskola rendezvényeken már elkezdtük az anyagok újrahasznosíthatóságát tanulmányozni a dekoráláshoz és mellőzzük az eldobható eszközök használatát. Szelektíven gyűjtjük a műanyagpalackot, a használt elemeket, és fáradt olaj gyűjtő versenyt hirdettünk erre a tanévre. A hulladékgyűjtést a múlt tanévtől fogva 2 alkalommal is megszervezzük. programjaink alkalmával és a hétköznapokban is használjuk a szabadtéri sportpályákat. Rendezvényeinket többnyire a szülők és civil szervezetek bevonásával szervezzük meg. Fontos számunkra a családi életre nevelés, így Családi Napokat szervezünk, ahol a generációk együtt kapcsolódhatnak ki tartalmasan. Ilyen alkalmakkal a helyiek is bekapcsolódnak programjaink lebonyolításába, s általuk ismerkedhetnek diákjaink az önkéntes munka fontosságával, hasznosságával.
Más programjaink során gyakran megyünk mi is más intézményekbe. Versenyek, vetélkedők alkalmával ( Pl.: Várkerti Általános iskola Várpalota, Nepomuki SZ. J. R. Kat. Ált. Isk., Ősi Oktatási Központ Általános Iskola és Óvoda, II. Rákóczi F. N. N. Ny. Ált. Isk. Peremarton, Gyulaffy L. Ált. Isk Gyulafirátót, Báthory I. Ált. Isk. Veszprém,…..), így alakult ki több iskolával is kapcsolatunk, melyek között olyan is van, amelyik már nem első alkalommal pályázik az ökoiskola címre.
Találkozásaink alkalmával tapasztalatcserével tudtuk egymást támogatni. Előfordult már, hogy a környezetünkben működő más intézmények pedig már tőlünk kértek tanácsot az „ökosággal” kapcsolatban. Az OFI-val való együttműködésnek köszönhetően nálunk már 2 fő öko koordinátor tevékenykedik a program sikerességéért.
Mivel jellemzően hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk, fokozott együttműködés szükséges a településen működő szociális intézménnyel, így a Családsegítő szolgálattal, d a Védőnői hálózattal és a Várpalotai szociális intézményekkel is.
A tehetséggondozással is több területen foglalkozunk. Az egyik ilyen terület a földrajzhoz kapcsolódik. Rendszeresen vesznek részt diákjaink különféle versenyeken a témában. Tavaly 2 gyermekünk is bejutott az „Itthon otthon vagy” elnevezésű országos földrajzversenyre a 10 legjobb közé, s az egyik tanulónk az országos fordulón III. helyezést ért el.
Kiemelten fontosnak tartjuk a földrajz tanítását is, hiszen elemei nélkülözhetetlenek a fenntarthatóság szempontjából.
Tehetséges diákjainkkal gyakran örvendeztetjük meg kis műsorokkal a várpalotai kórház idős lakóit vagy a Mozgáskorlátozott Egyesület gyermekeit, s felnőtt tagjait. Száminkra kiemelt feladat az esélyegyenlőség megteremtése.
Mindezen tevékenységekről összességében elmondhatjuk, hogy a fenntarthatóság pedagógiája jelenik meg bennük és értéket teremtenek, hiszen egyénileg értékes és társadalmilag is hasznos kettős produktumot hozunk létre általuk.
k           k2Öko-járőrKözlekedési kérdőívKiemelkedő fenntarthatósági megoldások az iskolakertekben


k k2 k2
Ökotáborról beszámolók:
 JL-né, SLE, FZ, CsZs


Kertészkedünk

Megérkezett a jó idő, itt az alkalom a kertészkedésre. Iskolánk a Berhidai Kertbarátkör civil szervezettel, a Polgármester Asszony, Héninger László képviselő úr és felesége, valamint pedagógusainak jóvoltából kiskertet alakított ki az udvaron. Minden osztálynak jutott egy ágyás, amelybe magokat és palántákat ültetnek.

Gyermekeink már el is kezdték a szorgoskodást – amit nagyon élveznek – és a kis veteményeskert Tamás bácsi vezénylésével lassan megtelik zöldségekkel.

Ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon, segítségre volt szükség, így hálásan köszönjük a közreműködést a már említett támogatóinknak!Öko munkaterv


Az iskolai környezeti nevelés szempontjai

Környezeti nevelés Bemutató


Öko munkaközösség  megalakulása

Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola